Klimatyzacja serwer układy precyzyjne

KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

 • Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie klimatyzacji precyzyjnej, dedykowanej do pomieszczeń gdzie wymagana jest stała kontrola warunków klimatycznych w bardzo niewielkim zakresie tolerancji.
 • Proponujemy systemy w oparciu o urządzenia renomowanych producentów światowych:

  – Lennox
  – BLUE BOX
  – CARRIER
 • Klimatyzacja precyzyjna – Co to takiego?

Klimatyzacja – Serwer……..

 • Nowoczesne systemy informatyczne i telekomunikacyjne wymuszają gwałtowną zmianę podejścia co do zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń technicznych. Bardzo szybki wzrost mocy pobieranej poprzez serwery oraz rosnące wymogi co do niezawodności pracy elementów informatycznych potwierdzają konieczność stosowania klimatyzacji precyzyjnej.
 • Klimatyzacja precyzyjna w odróżnieniu od klimatyzacji komfortu (znanej wszystkim z biur i coraz częściej mieszkań prywatnych) to urządzenia stworzone do utrzymania odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach serwerów, banków danych, rozdzielnic, UPSów i innych pomieszczeń w których ciepło generowane jest przez specjalistyczny sprzęt informatyczny.

Klimatyzacja precyzyjna charakteryzuje się kilkoma wyróżniającymi ją parametrami:

 • Praca całoroczna

Podczas gdy klimatyzacja komfortu pracuje kilka godzin dziennie w okresach letnich (dla systemów całorocznych przez cały rok ale także tylko przez kilka godzin) od klimatyzacji precyzyjnej wymaga się pracy całorocznej przez 24 godziny na dobę. Warunek ten determinuje wymagania co do temperatur zewnętrznych o wartościach granicznych od -25 do ponad 35oC. Przy podanym zakresie temperatur klimatyzacja powinna utrzymywać w miarę równą wydajność.

 •  Regulacja wilgotności

Większość „biurowych” klimatyzatorów utrzymuje tylko zadaną temperaturę. Dla serwerów i innych urządzeń elektronicznych wilgotność jest tak samo ważna jak i temperatura. Zbyt wysoka wilgotność to niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej na urządzeniach, zbyt niska to zła elektrostatyka grożąca poprawnej pracy elektroniki. 

 • Ilość powietrza 

Klimatyzacja precyzyjna wymaga dużo większych ilości powietrza przypadającej na jednostkę mocy chłodniczej od klimatyzacji komfortu. Spowodowane jest to bardzo wysoką gęstością mocy cieplnej (mocą przypadającą na m2 pomieszczenia) we współczesnych serwerowniach. Wysoka gęstość mocy wymaga dużej ilości wymian powietrza co pomaga także wyeliminować gorące punkty (en. hot spots) a także zwiększa moc rzeczywistą urządzeń chłodniczych. 

 • Rozbudowane systemy sterowania 

Chłodzenie pomieszczeń technicznych to odmienne wymagania co do układów sterowania i automatyki, które muszą charakteryzować się dodatkowymi cechami:

– Możliwość pracy w układach redundantnych (obsługa nadmiarowych urządzeń / cykliczne przełączanie urządzeń / obsługa stanów awaryjnych)

– Decentralizacja sterowania w celu zabezpieczenia przed zatrzymaniem systemu w przypadku awarii pojedynczego elementu sterowania

– Możliwości komunikacyjne – dodatkowe informacje o stanach pracy urządzeń dla systemów powiadamiających oraz możliwości podpięcia do istniejących systemów zarządzania budynkami (BMS) poprzez różne protokoły komunikacyjne (np. modbus, LonTalk, EIB, P90) 

 • Budowa modularna

Klimatyzacja precyzyjna to systemy zbudowane z pojedynczych modułów co umożliwia łatwą rozbudowę w przypadku zwiększającego się zapotrzebowania na moc chłodniczą.

 • Free-Cooling 

Dla dzisiejszych systemów informatycznych koszt energii elektrycznej to podstawowy koszt utrzymania systemów w pracy. W celu obniżenia tych kosztów klimatyzacja precyzyjna pozwala na stosowanie systemów wolnego chłodzenia (Free-Cooling) wykorzystującego zewnętrzny chłód w okresach niższych temperatur zewnętrznych.

Jak widać przeznaczenie klimatyzacji precyzyjnej jest całkowicie odmienne od najbardziej nam znanej i najczęściej widywanej klimatyzacji komfortu. Niestety wciąż nierzadko inwestorzy planując serwerownie pomijają ten ważny aspekt działania i niezawodności nowoczesnych systemów informatycznych.