IT room

IT ROOM
Zapewniamy kompleksowe wykonanie obiektów ośrodków przetwarzania i przechowywania danych (Data Center, serwerownie).
Podstawowym elementem DATA CENTER dla takich obiektów jest tzw. kabina (IT ROOM). Sposób budowy, podstawowe parametry IT ROOM reguluje polska norma (tłumaczenie normy europejskiej) PN-EN 1047-2.
Najważniejszymi parametrami gwarantującymi bezpieczeństwo sprzętu i danych jest:
– odporność ogniowa polegająca na zachowaniu temperatury wewnątrz IT ROOM poniżej 40oC w trakcie pożaru na zewnątrz kabiny,
– odporność ogniowa polegająca na zachowaniu wilgotności wewnątrz IT ROOM poniżej 85% w trakcie pożaru na zewnątrz kabiny,
– ograniczenie ulotu elektromagnetycznego,
– ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym,
– ochrona przed włamaniem/kontrola dostępu.
W tym zakresie Współpracujemy z  niekwestionowanymi liderami w zakresie bezpiecznych Data Center.
W zależności od wielkości i zastosowania możemy wyróżnić różne produkty spełniające wymogi klienta w zakresie kompleksowego zabezpieczenia danych:

  • Dla pojedynczych macierzy i serwerów: Smart Data Safe
  • Pojedyncze szafy rack: Smart Bunker
  • Modułowe stacjonarne DC: Smart Shelter
  • Modułowe mobilne DC: Kontenerowe DC i Modułowe DC