Wentylacyjne centrale dachowe

  • Centrale dachowe bezkanałowe grzewczo-wentylacyjne KRONOS przeznaczone są do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia wszelkiego rodzaju budynków wielkogabarytowych, a w szczególności wszelkiego rodzaju hal produkcyjnych, obiektów wystawienniczych, handlowych i magazynowych.
  • Centrale KRONOS przewidziane są do stosowania w budynkach parterowych bądź w pomieszczeniach zlokalizowanych na ostatnim piętrze budynków wielopiętrowych.
  • Centrala KRONOS składa się z jednostki zewnętrznej montowanej na dachu obiektu oraz jednostki wewnętrznej, umieszczonej pod stropem wentylowanego pomieszczenia. Najistotniejszą zaletą central bezkanałowych jest wykorzystanie bezpośredniego nawiewu powietrza do pomieszczenia za pomocą nawiewnika wirowego dalekiego zasięgu, co eliminuje konieczność stosowania kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze w pomieszczeniu oraz przeznaczenia powierzchni pod maszynownię wentylacyjną.
  • Opcjonalnie centrale KRONOS mogą zostać wyposażone w sekcje odzysku ciepła za pomocą wymiennika krzyżowego bądź recyrkulacji. Na życzenie klienta urządzenia mogą być wykonane w wersji przeznaczonej do pracy w środowisku agresywnym (np. oczyszczalnie ścieków), w wersji wyciszonej, a także w kolorystyce zgodnej z założeniami architektonicznymi budynku.
  • Gwarancja na urządzenia 24 miesiące więcej>>>>
Dane techniczneJednostkaDRX-1DRX-2
Nominalna wydajność powietrza       m3/h      5000          8000
Zasięg strugi nawiewnika       m 4 – 9 5 – 12
Minimalna odlegośc miedzy nawiewnikami       m      914
Minimalna odlegość nawiewnika od sciany       m      5 8
Obsługiwana powierzchnia  min                                            max     m x m  9 x 9
18 x 18
12 x 12
22 x 22
Napięcie zasilania silników wentylatorów        V3×4003×400
Moc znamionowa silnika       W3,0+2,22×3,0
Nominalna moc nagrzewnicy dla parametrów:woda 90/70 C , powietrze +5/35C      kW5580
Spadek cisnienia wody w nagrzewnicy      KPA1015