Wentylacja

WENTYLACJA 
Oferujemy kompleksowe instalacje, serwis urządzeń wentylacyjnych typu:

  • wentylatory
  • sieci kanałów wentylacyjnych
  • Centrale wentylacyjne wszystkich typów wraz z osprzętem, instalacją
  • Systemy odpylania oraz centralne odkurzanie

Wentylacja jest nieodzownym systemem ,w konstrukcji budynków.
Centralnym urządzeniem wentylacji jest z reguły Centrala wentylacyjna lub wentylator.
Instalacja wentylacji prowadzona jest za pomocą sieci kanałów wentylacyjnych.

Instalacja wentylacji może być budowana z kanałów wentylacyjnych izolowanych termicznie (wentylacja z klimatyzacją), lub z kanałów nieizolowanych stosowanych tylko przy systemach jedynie wentylacji na powietrze obiegowe.

Nawiew powietrza w układach wentylacji realizowany jest za pomocą kratek nawiewnych lub zaworów nawiewnych montowanych na zakończeniach kanałów.

Po wykonaniu całej instalacji wentylacji wykonujemy ustawienia odpowiednich wartości przepływu powietrza na: kratkach , anemostatach, czerpniach, puszkach nawiewnych .