Klimatyzacja kasetonowa

  • Klimatyzatory kasetonowe są urządzeniami typu split. Oznacza to, że  składają się z dwóch części – zewnętrzna (skraplacz) umieszczona jest na elewacji budynku, a wewnętrzna (parownik) znajduje się wewnątrz budynku.
  • W przypadku klimatyzatora kasetonowego jednostka wewnętrzna jest dopasowana do rozmiarów typowego sufitu podwieszanego. Gwarantuje to niezaprzeczalne zalety tego typu klimatyzatora: można go dopasować do wnętrza, a lokalizacja przysufitowa pozwala na równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza w pomieszczeniu.
  • Jednostka wewnętrzna (obudowa) ma wysokość ok. 30 cm, co dopasowane jest do konstrukcji sufitu podwieszanego. Podobnie, wymiary widocznej na suficie maskownicy pozwalają na wbudowanie jej w istniejący sufit kasetonowy. Wysokość maskownicy wynosząca ok. 2 – 3 cm sprawia, że wnętrze nie traci niczego ze swej estetyki. Można też oczekiwać, że nowe linie klimatyzatorów kasetonowych będą wyróżniać się coraz mniejszymi wysokościami maskownicy.
  • Klimatyzatory kasetonowe mogą występować jako jedno- dwu- lub czterokierunkowe, zależnie od ilości wylotów powietrza. Najbardziej korzystne dla użytkownika są klimatyzatory czterokierunkowe. Powietrze jest wówczas rozprowadzane w najbardziej równomierny sposób wydmuchiwane z otworów (wylotów) rozprowadzane jest wzdłuż sufitu, po czym opada w dół po ścianach. Nie trzeba więc optymalizować położenia jednostki wewnętrznej, planując jej lokalizację w pomieszczeniu. Klimatyzatory kasetonowe należą do klimatyzatorów o największych możliwościach technicznych. Mają opcję nie tylko chłodzenia, ale i grzania. Jeśli decydujemy się na wybór klimatyzatora, trzeba zwrócić uwagę na opcje grzania i chłodzenia: jaki jest pobór mocy dla każdej z nich i na jaką wydajność się przekłada. W dobrych klimatyzatorach wartości te są zbliżone. 
  • Klimatyzatory najczęściej mają pilot zdalnego sterowania, a coraz częściej mogą być wyposażone w programatory, które pozwalają planować cykle pracy klimatyzatora. Do klimatyzatora może być też dołączony specjalny filtr (mocowany pod maskownicą), który umożliwia dodatkowo poprawienie warunków panujących w pomieszczeniu (stężenie substancji szkodliwych, np. dymu; jonizacja powietrza).